Hračky a darčeky
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Smútok - Narušiteľ

Žiakov rozdelíme do 2 skupín, z ktorých každá dostane jednu kľúčovú otázku na vyriešenie.
A) Čo nám spôsobuje pocit smútku? (smrť, choroba, úraz, nehoda, neúspešn ...

Koláž

Žiaci prinesú rôzne povystrihované titulky, úryvky viet a fotografie z novín a časopisov. Skupinky po 3 až 4 vytvárajú ...

Tajnička

V tajničkách môže byť ukryté priezvisko spisovateľa alebo názov diela, ktoré sa bude na hodine preberať. Pri zostavovaní tajni ...

Detské hudobné nástroje - zvuk

V tejto hre sa deti zoznamujú s detskými hudobnými nástrojmi: trianglom, činelami, rolničkami, chrastidlom, bubienkom, tamburínou, p ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
SO ZAVRETÝMI OČAMI

Deti skúšajú chodiť so zavretými očami tak, aby nespadli a niekam nenarazili. Najskôr chodia s učiteľkou, ktorá ich drží za ruky, potom sami. Kto vydrží chodiť dlhšie so ...

Slová s de, te, ne, le

V pondelok k nám prišiel dedo. Žije s tetou na dedine. Všetci sme sa potešili. Peter dostal od dedka čokoládu. Aničke daroval knihy. Bol u nás celý týždeň. ...

Snehová vojna

Vytvorte z papiera snehové gule. Potom vytvorte z nábytku dve bariéry, za ktoré sa deti ukryjú. Hra sa môže začať. Polovička d ...

Opakujeme ohybné slovné druhy

Úspešná cesta k schudnutiu vedie cez dôslednosť a trpezlivosť. Chvíľu potrvá, kým si človek zvykne na pravide ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené