Hračky a darčeky
reklama

Didaktické hry

Agresia, empatia, pasivita, asertivita
etická výchova

Vyberieme štyroch žiakov. Na papiere napíšeme: agresia, empatia, pasivita a asertivita. Žiaci si ťahajú lístočky. Nikomu nepovedia čo si vybrali. Učiteľka im zadá tému, napríklad na diskotéke. Každý zo žiakov má zahrať to, čo sii vybral. Žiaci v publiku hádajú kto je predstaviteľ agresie, kto empatie a pod.

Kto som?
etická výchova
Žiaci si na papier napíšu veľkým písmom svoje meno. Pod neho si nakreslia erb, ktorý ich vystihuje. Pod erbom má ešte miesto. Učiteľka pozbiera papiere. Náhodne ich rozdá žiakom. Ich úlohou je nakresliť na papier spolužiaka obrázok, ktorý vystihuje jeho vonkajšiu vlastnosť. Potom učiteľka opäť pozbiera papiere a náhodne ich rozdá žiakom. Ich úlohou je na papier spolužiaka nakresliť obrázok, ktorý vystihuje jeho vnútornú vlastnosť. Následne papiere začnú kolovať po triede a každý žiak napíše na papier spolužiaka vetu, čo sa mu na spolužiakovi páči, čo má na ňom rád alebo čo na ňom obdivuje. Nakoniec sa žiak pozrie na svoj papier. Výtvory môžu zdobiť nástenku. Taktiež si na ne môžeme nalepiť fotku.
Zákonník
etická výchova
Žiaci si predstavujú, ako by vyzeral život na Zemi, keby boli všetci ľudia šťastní. Ich úlohou je nakresliť si tabuľu, knihu na papier a do nej vymyslieť zákony, ktoré by mal každý človek dodržiavať, aby sme mohli byť všetci šťastní.
Pantomíma
etická výchova
Učiteľ vyberie jedného žiaka, ktorí znázorní činnosť gestom, pantomímou.
Príklad činností:
Pozor stoj!
Pomóc!
Buďte ticho!
Máte prednosť!
Nech sa páči!
Ďakujem.
Nesúhlasím.
Obraz - metafora
etická výchova
Úlohou žiakov je vybrať si jedného žiaka z triedy. Jeho meno napíšu na papier. Potom si vyberú jeho jednu vonkajšiu vlastnosť, ktorú zapíšu pomocou obrazu. (palica, slimák, medvedík...) Nasledovne si vyberú jednu vnútornú vlastnosť, ktorú taktiež nakreslia do zošita. (uragán, popoluška, slniečko...) Takto budú opisovať spolužiakov pomocou metafory. Zistia, že prostredníctvom obrazu možno povedať viac ako pomocou jedného slova. Keď človek zachytáva cez obrazy, mnohokrát zachytáva pravdivejšie to, čo sa nedá vyjadriť slovami. takto vyjadrujú svoje pocity umelci, spisovatelia, maliari.
Komu patrí znak?
etická výchova
Každý žiak si z papiera vystrihne znak a nakreslí naň niečo, čo ho charakterizuje. Potom učiteľ znaky pozbiera. Vyťahuje znak za znakom a pýta sa žiakov, či vedia, komu patrí. Svoje odpovede argumentujú. Napokon sa porozprávame o tom, čo druhého vystihuje.
Viem udržať tajomstvo?
etická výchova
Žiaci na začiatku hodiny dostanú papieriky, na ktoré napíšu svoje meno. Potom ich učiteľ pozbiera a náhodne rozdá žiakom. Ich úlohou je nikomu nepovedať, koho majú na lístku. Je to tajomstvo.
Vytvorme príbeh
etická výchova
Úlohou žiakov je napísať príbeh o chlapcovi alebo dievčati, kde použijú všetky tieto pojmy.: pochopenie druhého, priateľstvo, odvaha, želanie, dobrý skutok, pomoc, láska a dar.
Práca s kameňom
etická výchova
Učiteľ prinesie na vyučovanie kamene: hladké, drsné, malé, veľké... Každý žiak si môže vybrať jeden kameň.
Niektorí ľudia zbierajú kamene z miest, ktoré ich zaujali. Skúste povedať, odkiaľ sú tie vaše? Kamene môžeme vložiť do stredu symbolického obrazu.

Žiakov rodelíme na skupiny. Každá skupina píše na papier, kde všade potrebuje človek kameň, na čo ho využíva. kto napíše najviac, vyhráva.

Hra na kamenné sochy
etická výchova
Žiaci vytvoria trojice. Ich úlohou je gestom a pohybom vytvoriť súsošie, ktoré vyjadruje nejakú myšlienku, príbeh. Ostatní žiaci hádajú, čo súsošie zobrazuje.
Žiakom môžeme na lístky napísať myšlienky alebo názvy diel, ktoré majú zobraziť. Lístky si náhodne vyberajú.
1 2 3 4 5 6 7 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené