Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE

Deti spievajú v kruhu a rukami ukazujú tie časti tela, o ktorých práve spievajú. Pieseň sa postupne zrýchľuje a ten, kto sa pomýli, vypadáva.

Hlava, ramená, kolená, palce (na nohách)
kolená, palce
kolená, palce
hlava, ramená, kolená, palce
oči, uši, ústa, nos

LANO

Deti sú v zajatí vo vysokej veži a jediný únik na slobodu je možný z vysokého okna. Nemáme však lano a jedinou možnosťou je pospájať dostatočný počet odevov a vytvoriť z nich lano.

Deti rozdelíme do dvoch družstiev. Každá skupina sa snaží v časovom limite vytvoriť čo najdlhšie lano pospájané z vecí na oblečenie, ale tak, aby bolo pevné.

Na koniec otestujeme pevnosť lana ťahaním na obidvoch koncoch a najdlhšie časti, ktoré sa po tejto skúške nerozpoja, porovnáme. Vyhráva skupina s najdlhším pevným lanom.

AKO CIBUĽA

Deti rozdelíme do dvoch skupín. Zvolia si medzi sebou jedného, ktorého budú obliekať. Zvíťazí tá skupina, ktorá v určenom časovom limite naoblieka svojho hráča do najviac šiat.

IDE PETER OKOLO

V skupine sa určí Peter a ostané deti si kľaknú do kola a sklonia hlavy dnu. Peter ide okolo detí, ktoré spievajú:

Ide Peter okolo
Nedívaj sa ne neho
Kto sa naňho kukne
Toho Peter buchne

Na poslednú slabiku Peter jemne buchne najbližšie dieťa do chrbta, ono vstane a začne medzi nimi dvoma naháňačka dokola. Kto skôr zaujme uvoľnené miesto, zostáva s deťmi v kole a komu sa miesto neujde, bude nový Peter.

NÁJDI MA

Deti utvoria dve skupiny. Dvaja žiaci prídu k druhej skupine. Tam jednému zaviažu oči šatkou a duhého postavia medzi svojich hráčov. Dieťa s previazanými očami hľadá kamaráta medzi ostatnými deťmi. Ak ho nájde, do svojej skupiny si vyberá jedného hráča z duhej skupiny. Ak ho nenájde, zostáva v druhej skupine. Vyhráva družtsvo, v ktorom zostane najviac detí.

JE TO PRAVDA?

Učiteľ prečíta žiakom rozprávku. Žiaci majú povedať, čo bola pravda a čo nie.

TÁCKA

Na tácku položte rôzne predmety. Ukážte túto tácku deťom a prikážte im, aby si dobre prehliadli všetko, čo sa nachádza na tácke. Potom tácku odneste a spýtajte sa detí, koľko veci si z nich zapamätali.

OZVENA

Zaspievajte dieťaťu kúsok melódie. Dieťa je ozvena a musí ju zopakovať.
Mamička alebo učiteľka sa potom s dieťaťom môže vymeniť.

AKO TANCUJE MEDVEĎ, ROBOT, KRÁĽ?

Učiteľka pustí hudbu. Žiaci na ňu improvizovane tancujú. Potom učiteľka povie: "Ako tancuje medveď?" a žiaci začnú napodobňovať toto zviera. Takto učiteľka vymýšľa rôzne postavy a žiaci sa ich pokúšajú napodobniť. Pri hre by mali dbať na kontrast pohybov.

Otázky:
"Ako tancuje pes, kráľ, princezná, dedko, babka, robot, opica, víla, černokňažník, deti, altléti...?"

HRANIE SA S PESNIČKOU

Vyberte nejakú známu ľudovú pieseň a tú si zaspievajte najskôr normálne, potom rôznymi spôsobmi:

- pomaly, čo najpomalšie
- rýchlo, čo najrýchlejšie
- striedavo – jeden verš pomaly a druhý rýchlo
- prehnane zodpovedne, pedantne
- ako pubescent
- udivene a naivne
- čo najfalošnejšie
- ako blues, ako rockenrol, operne
- tak, akoby spieval pesničku cudzinec, ktorý nevie po slovensky...

Žiakov môžeme doprevádzať na hudobnom nástroji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené