Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

Zimné dobrodružstvo

Cieľ: Dozvedieť sa o zaľadnených oblastiach na Zemi, o severnom a južnom póle.

Materiál: Glóbus, lepiaca páska, fixky, nožnice, kocky cukru, lep, papierová podložka.

Čo robiť? Koberec, alebo vyznačenú plochu v miestnosti si predstave ako zamrznutú vodnú hladinu. Povedzte deťom, aby po nej chodili, ale veľmi opatrne, je tam klzko... Potom sa všetci posaďte na podlahu do kruhu a ukážte na glóbuse biele miesta na zemskom povrchu – severný a južný pól.

Porozprávajte im, ako je tam chladno, aké zvieratá tam žijú. Že ich chráni pred mrazom hustá srsť a podkožný tuk. Vyskúšajte si, ako napríklad žijú tučniaky. Postavte sa a znázornite ich chôdzu, paže pozdĺž bokov, dlane vyčnievajú do bokov ako plutvy. Kráčajte po ľade a kolíšte sa pri chôdzi z boka na bok. Alebo si sadnite na kryhu ľadu a pritlačte sa k sebe ako ťažkopádne mrože, keď sa zohrievajú. Voľne sa pohybujte, ale pritom zostávajte pri sebe, pohojdávajte sa dopredu, dozadu. Predstavujte si, že namiesto rúk máte hrubé, srsťou zarastené laby ako polárny medveď... Čo vás zohreje, keď žijete na takom studenom mieste? Predstierajte, že sa teplo vrstvene obliekate, alebo sa zohrejte cvičením. Každý nech navrhne nejaký cvik a ostatní ho spoločne zopakujú...

Rozhliadnite sa po ľade. Vidíte tam nejaké rastliny alebo ovocie? Sotva. Tak čo by sme tam asi jedli? No predsa ryby. Tak si ich nachytajme. Vysekáme otvor do ľadu a spustíme udicu. Trpezlivo (asi pol minúty) čakáme a vytiahneme ulovenú rybu. Komu zabrala tá najväčšia?

A čo ešte? Sadnite si okolo stola a vysvetlite, čo je to iglu. Že je to obydlie, ktoré si stavajú ľudia zo snehu v zaľadnených oblastiach zeme. Robia ich z ľadových kociek. Skúste to aj vy. Z bielych kociek cukru, na papierovú podložku pomocou lepidla, urobte jeden model.

Hladné vtáky

Cieľ hry: cvičiť rátanie a rozlišovanie farieb.

Materiál: zelený výkresový papier, farbičky, nožnice, biely papier, lepiaca páska, hudobný nástroj, napr. zvončeky, bubienok a ochranná fólia.

Príprava: Na zelené výkresy nakreslite veľké listy a vystrihnite ich. (Vložte ich do ochrannej fólie, aby ste ich mohli používať po celý rok.) Na biely papier nakreslite húsenice či červíčky. Každú vyfarbite inou farbou. Vystrihnite ich a lepiacou páskou pripevnite k listom. Každému dieťaťu takto pripravte jeden list. Hotové ich rozložte po podlahe vo vzdialenosti 30cm od seba.

Čo robiť? Deti si vyzujú obuv a pomaly sa prechádzajú medzi listami. Prestavujú hladné vtáčiky. Vedúci hry pritom hrá na nejaký hudobný nástroj (cimbal, bubienok, zvončeky, triangel...) Po chvíli prestane a povie, aby niektoré z detí zarecitovalo nejakú riekanku o vtáčikoch. Napríklad:

Zima je, zima je, vietor si hudie,

Ako to, čože to s nami len bude?

Nevidno lístočka, nehreje slnko,

Nenájdeš húsenky, červíčka, zrnko.

Keď skončí, vedúci hry ráta od jednej po nejaké číslo, nie viac ako do desať. Pri poslednom čísle zatlieska. Vtedy deti „skočia“ po liste s húseničou. Každý „vtáčik“ si nájde jednu. Postupne nahlas povedia, akú farbu má tá ich húsenička. Potom položia list na podlahu a celú činnosť si zopakujú ešte raz. Ale s tým rozdielom, že bude o jeden list na podlahe menej. Takže pri tlesknutí sa jednému dieťaťu list neujde. To dieťa predstavuje hladného vtáčika, ktorému zostane len vrátiť sa do priestoru.

Rovnakým spôsobom hra pokračuje, až kým na pľaci zostane iba posledný hladný vtáčik. Vlastne už ani nie je hladný, pretože zozobkal najviac húseníc. A ten je víťaz.

Dodatok: Každému dieťaťu dajte papierový obrúsok. Nech sa zahrajú na hladné húseničky a obhrýzajú alebo obtrhávajú kúsky papiera.

Podložka bee bot - Vesmír

Deti si programovaním včely po obrázkoch na podložke plnia danú úlohu, neprogramujú bezcieľne. Cieľ cesty zadá učiteľka alebo deti.

Pri plnení úlohy si deti rozvíjajú kognitívne kompetencie - rozlišovanie a pomenovanie planét, ich veľkostí, farieb, vzdialeností, podporuje sa u nich rozvoj zrakového vnímania a orientácie - vpravo, vľavo, dopredu, dozadu a precvičujú si tiež poznanie písmen, predčitateľskú gramotnosť. Zároveň deti poznávajú vesmír a život v ňom.

Podložka bee bot - Mikuláš

Pri plnení úlohy si deti rozvíjajú kognitívne kompetencie - rozlišovanie a pomenovanie tvarov, podporuje sa u nich rozvoj zrakového vnímania a orientácie - vpravo, vľavo, dopredu, dozadu a rozvíjajú si tiež predčitateľskú gramotnosť.

Zároveň deti poznávajú tradície spojené so sviatkom Mikuláša.

Podložka bee bot - Mikuláš

Deti si programovaním včely po obrázkoch na podložke plnia danú úlohu, neprogramujú bezcieľne. Cieľ cesty zadá učiteľka alebo deti.

Pri plnení úlohy si deti rozvíjajú kognitívne kompetencie - rozlišovanie a pomenovanie farieb, podporuje sa u nich rozvoj zrakového vnímania a orientácie - vpravo, vľavo, dopredu, dozadu a precvičujú si tiež poznanie prvého písmenka v slove, predčitateľskú gramotnosť. Zároveň deti poznávajú tradície spojené so sviatkom Mikuláša.

Podložka bee bot - Farby

Deti si programovaním včely po obrázkoch na podložke plnia danú úlohu, neprogramujú bezcieľne. Cieľ cesty zadá učiteľka alebo deti.

Pri plnení úlohy si deti rozvíjajúi kognitívne kompetencie - rozlišovanie a pomenovanie farieb, podporuje sa u nich rozvoj zrakového vnímania a orientácie - vpravo, vľavo, dopredu, dozadu.

Autá po štyroch

Cieľ: Spolupráca v skupinovej hre, rozvíjanie kamarátskych vzťahov, orientácia v priestore

Pomôcky: veľké plastové obruče,cd piesne - pokojné, svetelný semafor

Deti rozdelím na skupiny po štyroch. Skupinky sa držia spoločnej obruče /volant/. Pohybujú sa po priestore za znenia pokojných piesní. Deti sa musia vzájomne dohodnúť, ktorým smerom pôjdu, dávajú pozor, aby nenabúrali. Na zasvietenie červenej farby na semafore deti stoja, na zelenú pokračujú v hre.

Schovaj guľu do dlane!

Postup hry: Učiteľka položí na stôl dve gule rovnakej farby, ale rôznych rozmerov. Potom vyvolá niektoré dieťa, aby si vzalo malú guľku a schovalo ju v dlani. Drobné rúčky ľahko zovrú guľku v dlani.

Učiteľka podnecuje záujem detí, aby dávali pozor na to, či guľku nevidno cez prsty. A práve v tom sa skrýva zámer hry. "Rudko dobre schoval guľku. Vôbec ju nevidno. A teraz ty Miško, schovaj túto guľku," hovorí učiteľka a podáva mu veľkú guľku. No veľká guľka, hoci ako sa o to usiluje, je priveľká, aby ju skryl v dlani. Učiteľka nabáda iné deti, aby zistili, či je guľka dobre schovaná. Všetci účastníci hry dôsledne kontrolujú a veselo odpovedajú: "Aj tu vidno, aj tu." Na tejto praktickej skúsenosti si deti overujú rozdiely vo veľkosti predmetov. "Tu je veľká guľa," hovorí učiteľka, "a táto je malá." Na nasledujúcu otázku, aká je guľa, deti už vedia odhadnúť veľkosť.

Obmena: Učiteľka požiada niektoré dieťa, aby zatvorilo oči a vystrelo dlane, zložené spolu. Do nich mu položí guľu a žiada ho, aby povedalo, či je veľká, alebo malá.

S väčšími deťmi sa učiteľka hrá zložitejšie hry, napr. vystrieť ruky za chrbát a uhádnuť, akú guľu sme mu dali do dlaní. Keď učiteľka niekoľkokrát opakuje s deťmi túto hru, učí ich pozorovať predmety, či sú veľké alebo malé, odhadovať ich rozmery rukami. Zrakovo-dotykový vnem sa upevňuje slovami: guľa je veľká, guľa je malá. Pritom je veľmi dôležité nielen označiť vlastnosť, ale aj jej stupeň, napr. táto guľa je väčšia, táto menšia. Tak sa objavuje nový znak predmetu: veľkosť. Pri tejto hre je činnosť taká, že deti majú porovnávať dve gule podľa veľkosti. Vábivá perspektíva hádať oživuje hru a súčastne sa dieťa cvičí v rozlišovaní predmetov podľa vlastnosti.

Projekt : 4 ročné obdobia

1. Nájdite konár, ktorý bude pripomínať sám o sebe strom. Ten pevne upevnite v kvetináči - piesok, sadra a pod.

2. Rozdeľte deti na 4 skupiny a každá si vyberie jedno ročné obdbie - môžete losovať - každá skupina vyberie jeden obrázok.

3. Prichystajte pre každú skupinu rôzny materiál na vyzdobenie stromčeka. Ich úlohou bude zobraziť prostredníctvom stromu svoje ročné obdobie, ktoré si vylosovali.

4. Na konci zhodnoťte výtvory.

Skupiny pracujú po etapách - podľa toho aké ročné obdobie začína - všímajú si čím je ročné obdobie sprevádzané.

Dedkova repa

Máme pripravené postavičky z rozprávky, ktoré sú buď vo forme maňušiek alebo obrázkov.

Úlohou detí bude určovať poradie s precvičovať si pojmy  - prvý, posledný, pred, za, a podobne.
Deti budú reagovať na otázky najskôr pomocou obrázkov a potom aj bez. Odpovedajú na položené oázky. Kto je prvý? Kto je posledný? Kto je hneď pred? a podbne.

Túto hru môžeme použiť počas edukačnej aktivity.
Hráme sa s menším počtom detí 2 - 7.
Vyhráva ten kto vedel určiť najviac pojmov.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené