Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

Varila kuchárka polievku

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť, orientácia. Rozvoj telesnej a pohybovej oblasti.

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 3 – 6 rokov

FORMA: Exteriér; Pohybová hra

METODICKÝ MATERIÁL: lavičky

METODICKÝ POSTUP: Deti stoja alebo sedia v zástupe. Vyvolené dieťa stojí pred nimi a hovorí:“ Varila kuchárka polievku a pridala do nej ovocie.“ Sediace deti sa dohodnú kto je aký druh ovocia a hovorca povie tieto druhy kuchárke. ona si vyberie jedno ovocie a vysloví ho. Dieťa s daným ovocím sa rozbehne a uteká, je naháňané kuchárkou. Keď je chytené, menia si úlohy. V hre využívame – názvy zvierat, stromov, kvetov, mená, povolania . . .

Rybár

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť, orientácia. Rozvoj telesnej oblasti – rýchlosť, pohotovosť. Rozvoj estetickej oblasti. Rozvoj prosociálneho správania.

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 5 – 6 rokov

FORMA: Interiér; Exteriér; Pohybová hra

METODICKÝ MATERIÁL: lano

METODICKÝ POSTUP: Na konci hracieho priestoru vyznačíme lanom rybník. Deti – rybky sú na opačnej strane. Na konci rybníka stojí jedno dieťa v úlohe rybára. Rybár zvolá: „Rybky, rybky, bojíte sa rybára?“ Rybky odpovedajú „nebojíme“ a vybehnú smerom k rybárovi. Snažia sa prebehnúť do rybníka. Rybár ich chytá. Koho sa dotkne, premieňa sa na rybára a chytí sa s ním za ruku. Na pokyn učiteľky sa rybky vrátia na pôvodné miesto, rybár s pomocníkom sa vráti do rybníka a rozhovor sa opakuje. Rybár s pomocníkmi vytvorí sieť tak, že sa chytia za ruky a do tejto siete chytajú zvyšné rybky. Posledná rybka, ktorá sa im nepodarila chytiť, vyhráva a je v opakujúcej sa hre rybárom.

Veselé tváre

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, orientácia. Precvičovanie zručností – jemná motorika; pracovných a technických zručností. Rozvoj emocionálnej a estetickej oblasti. Rozvíjanie fantázie a predstavivosti.

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 5 rokov

FORMA: Interiér; Práca pri stole

METODICKÝ MATERIÁL: papier, pastelky

METODICKÝ POSTUP: Ukážeme deťom papiere s nakreslenými obrysmi vážnej, nahnevanej alebo smutnej tváre. Rozmýšľame, prečo sú také, uvažujeme o príčine. Požiadame deti, aby na čistý papier s obrysmi tváre dokreslili veselé tváre a aby rozprávali, čím ich rozveselili. Na záver porozprávame rozprávku o tvárach, ktoré boli veselé a smutné. Môže to byť známa rozprávka O dvanástich mesiačikoch. Maruška je smutná i veselá. Dora je zlostná, Január je vážny – je mu chladno, Február a Marec sú veselí – deti si vtedy stavajú snehuliaka. Júl a August sú veselí, pretože sú prázdniny a deti sa s nimi hrajú. V septembri sa oberá ovocie, preto sa mesiac usmieva. V novembri fúka vietor a to je dôvod, aby bol tento mesiac smutný? Rozveseľme ho. Možno už bude snežiť a to je dôvod k radosti. December je studený, ale my ho rozveselíme. Pošepneme mu, že sú Vianoce a všetky deti dostanú darčeky.

Tvorivá hra s kúskami papiera

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly. Precvičovanie zručností – jemná motorika; pracovných a technických zručností. Rozvíjanie fantázie a predstavivosti.

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 4 roky

FORMA: Interiér; Práca pri stole

METODICKÝ MATERIÁL: zvyšky papiera, bieleho, farebného, novinového, pastelky

METODICKÝ POSTUP: Deťom dáme papier, aby ho natrhali na kusy. Berieme kúsky papiera do rúk a rozmýšľame, čo by mohol ten-ktorý kúsok predstavovať. Rybu, ovocie, cestu, ovcu, psa. Nalepíme odtrhnutý kus na papier a dieťaťu ponúkneme, aby dokreslilo charakteristické znaky – oko, stopku, nohy.

VARIANTY: Malé kúsky papiera skladáme do celkov a pýtame sa, čo by to mohlo byť. Letiace vtáky, kvety na lúke, ovocie na strome, halušky na tanieri.

Hra s farebnými obrázkovými časopismi

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť, pozorovanie. Precvičovanie zručností – jemná motorika; pracovných a technických zručností.

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 3 roky

FORMA: Interiér – individuálna práca s dieťaťom pri stole

METODICKÝ MATERIÁL: časopisy, nožnice, lepidlo, papier, špajdle

METODICKÝ POSTUP: V obrázkových časopisoch sa rozprávame o farebných obrázkoch. Dieťaťu pomôžeme vystrihnúť obrázky a ono si ich nalepí na papier. Takto môžme vytvoriť ZOO, gazdovský dvor so zvieratkami alebo môžme vystrihovať rôzne druhy psov, mačiek, vtákov, rastlín. Ak zistíme, že má dieťa bližší vzťah k nejakému súboru, rozvíjame ho a obohacujeme doterajšie poznatky novými. Napr.. „Vieš, v ktorom dome majú takého psíka, mačku, sliepku?

VARIANTY: Prirovnávame postavy ľudí k našim blízkym.
Spoločne vyrobíme z vystrihnutých zvieratiek figúrky na špajdliach (divadielko).

Nestrať loptu

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie. Precvičovnie schopností – zmysly, pamäť, orientácia. Rozvoj telesnej a pohybovej oblasti.

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 5 – 6 rokov

FORMA: Interiér; Exteriér; Pohybová hra

METODICKÝ MATERIÁL: lopty

METODICKÝ POSTUP: Všetkým deťom rozdáme veľké lopty. Učiteľka povie:“ S loptou sa hrajte ako chcete, ale ju nesmiete stratiť.“ Deti sa rozbehnú do rôznych smerov, voľne sa hrajú s loptami, kotúľajú si ich, vyhadzujú, chytajú. Na pokyn učiteľky: “Zdvihnite loptu hore!“, všetci zastanú a ukážu svoju loptu. Toto opakujeme 3 – 4 krát. Potom učiteľka dá deťom pokyn utvoriť kruh, deti držia lopty v rukách. Učiteľka hovorí:

- zdvihnite lopty hore, pozrite sa za nimi a pustite ich na zem

- predkloňte sa, položte lopty na zem, vzpriamte sa bez lôpt, opäť sa predkloňte a zdvihnite lopty

- sadnite si, kotúľajte loptu z pravej ruky do ľavej a z ľavej ruka do pravej ruky

- vstaňte a rýchlo zdvihnite lopty

Chyť a hoď, nedaj spadnúť

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť, orientácia. Rozvoj telesnej a pohybovej oblasti

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 4 – 5 rokov

FORMA: Interiér; Exteriér; Pohybová hra

METODICKÝ MATERIÁL: lopty

METODICKÝ POSTUP: Deti stoja v kruhu, učiteľka v strede s loptou a hádže loptu striedavo deťom. Deti loptu chytajú a hádžu ju späť učiteľke, ktorá hovorí:“ Chyť a nedaj spadnúť.“ Potom učiteľka hovorí:“ Skáčte ku mne ako loptičky.“ Deti poskakujú a postupne sa približujú k učiteľke. Učiteľka rýchlo zdvihne loptu.“ Rýchlo utekajte, lopta skáče za vami!“ Deti odbiehajú a učiteľka udiera loptou o podlahu. Chytí ju a pokračujú v hre. Učiteľka hádže loptu deťom, ktoré ju ešte nechytali. Hru zakončíme chôdzou.

 

Zvieratká na dvore a v lese

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť, orientácia, pohotovosť. Rozvoj telesnej a pohybovej oblasti. Rozvoj prosociálneho správania.

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 4 – 6 rokov

FORMA: Interiér; Exteriér; Pohybová hra

METODICKÝ MATERIÁL: krieda, píšťalka, bubon, triangel

METODICKÝ POSTUP: Deti rozdelíme do dvoch skupín: jedna skupina bude predstavovať domáce zvieratá, druhá zvieratá žijúce v lese. Deti vopred oboznámime s týmito zvieratami a naučíme ich napodobňovať zvuky zvierat. Na dvore: pes, mačka, kohút (u starších detí viac zvierat). V lese: kukučka, vrana, medveď(u starších detí viac zvierat). Na podlahe vyznačíme kriedou dvor, kam sa budú zvieratá zhromažďovať na zapískanie ku kŕmeniu, a les, kde budú utekať pred poľovníkom, ktorý sa bude ohlasovať bubnom. Pohybujú sa voľne po miestnosti a keď sa stretnú, pozdravia sa im charakteristickým zvukom. Na jedno písknutie domáce zvieratá utekajú ku kŕmeniu a lesné sa ďalej prechádzajú; na zabubnovanie sa bežia lesné zvieratá skryť hlboko do lesa pred poľovníkom. Od kŕmenia aj z lesa sa zvieratká vracajú na zvuk triangla.

 

Uhádni podľa zvuku

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť, orientácia

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 3 – 6 rokov

FORMA: Jazyková hra

METODICKÝ MATERIÁL: obrázky zvierat, predmetov dennej potreby, vtákov, hračiek, dopravných prostriedkov

METODICKÝ POSTUP: Deťom ukážeme dané obrázky, pomenujeme ich a pri ukazovaní obrázkov napodobníme príslušný zvuk predmetu, zvieraťa. Deti za nami opakujú názov vyobrazeného predmetu, alebo zvieraťa a napodobnia zvuky. Ak sa deťom nedarí zvuk správne napodobniť, vyslovíme ho spoločne s deťmi.

HODINY – tik-tak                                                       AUTO – tú-tú
PÍLA – ziny-ziny-zun                                                 ELEKTRIČKA – cin-cin
VARIČ – š-ššš                                                          VLAK – š-š-š
KLADIVO – ďob-ďob                                                LIETADLO – v-r-r-r

TRÚBKA – trá-trá                                                     SLIEPKA – kotkodák
BUBON – bum-tara-ra                                              KOHÚT – kikirikí
ZVON – bim-bam                                                      HUS – sssss
HUSLE – fidli-fidli                                                      VRANA – krá-krá

PES – hav-hav-hav
MAČKA – mňau-mňau
KRAVA – mú-mú

PRASA – kroch-kroch

Tanec na hada

CIEĽ: Precvičovanie schopností – orietácia v priestore, zmysly. Rozvoj telesnej, pohybovej a estetickej oblasti.

VEKOVÁ KATEGÓRIA: 3 – 6 rokov

FORMA: Interiér; Exteriér; Pohybová hra

METODICKÝ MATERIÁL: stoličky; kolíky; stromy

METODICKÝ POSTUP: Vytvorí sa had a tanečníci sa držia za ruky za sebou. Hlavu hada vytvoria vždy určené deti. V miestnosti vytvoríme niekoľko bránok tak, že postavíme vždy dve stoličky oproti sebe. Medzi stoličkami musí byť priestor aspoň 1 meter. rad prechádza tanečným krokom cez brány v rytme znejúcej piesne. Keď pieseň dospievame, deti, ktoré zostali medzi bránami (stoličkami) vypadajú z hry.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené