Hračky a darčeky
reklama

Dramatické hry

späť na výber dramatických hier

Časti skladby vyjadri postojom

pridané 0. 0. | získaných 1 bodov | zobrazené 33x
pridal: Mgr. Eva Meszarošová | autor/i: neznámy | zdroj: neznámy

Ciele: Afektívne: Žiak dokáže pohotovo reagovať na zmeny charakteru hudby a vie ich vyjadriť postojom. Vie slovami vyjadriť, čo v ňom vyvoláva daná hudba.
Postoj človeka nie je len pohyb, ale aj jeho funkčná súhra s mimikou a gestom. Človek ním môže naznačiť informáciu o sebe, ale najmä vzťah k danej situácii. (Findra, 2004).
Postup: Učiteľka žiakom prehrá novú skladbu. Ich úlohou je zamyslieť sa nad posolstvom skladby, atmosférou, pocitmi, ktoré v nich vyvoláva a podobne. Následne vyučujúca prehrá znovu skladbu, žiaci vyjadrujú rôzne postoje k častiam skladby, naznačujú tak i zmeny charakteru skladby. Upozorníme žiakov na to, aby sa každý snažil byť originálny a neopakoval po ostatných spolužiakoch. Následne tieto postoje môže žiak predstaviť celej triede pred tabuľou. Nakoniec vyučujúca rozvinie aktivitu do rozhovoru o skladbe, o jej charaktere a o jednotlivých postojoch. Aby bola aktivita zmysluplná, učiteľ nesmie zabúdať na zabezpečenie dobrej atmosféry a dôvery, taktiež nesmie zabúdať na metódu pochvaly.

Komentáre:
Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne komentáre. Môžeš byť prvý, kto pridá komentár.
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
reklama
© 2010-2020 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené