Hračky a darčeky
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Abeceda

Učiteľka napíše na tabuľu vetu, napr.: Odtrhla som červené jabĺčko. Úlohou žiakov je vypísať všetky hlásky v abecednom ...

Pohyb podľa slova

Vytvoria sa dve skupiny, každá zaujme miesto na jednom konci sály. Jedna skupina si nájde slovo, opakuje ho unisono, vytvoria orchestráciu ...

Vytvorme príbeh

Úlohou žiakov je napísať príbeh o chlapcovi alebo dievčati, kde použijú všetky tieto pojmy.: pochopenie druhého, priateľstvo, odvaha, želanie, dobrý skutok, pomoc, ...

Pantomimický reťazec

Vyberieme desiatich hráčov, z toho deväť žiakov pošleme za dvere. Žiakovi v triede vysvetlíme o čo pôjde. Jeho úlohou je zahrať ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
PÁN VLK, KOĽKO JE HODÍN?

Zvolíme si vlka. "Vlk" sa obráti chrbtom k ostatným deťom, ktoré stoja za ním. Deti zvolajú: "Pán vlk, koľko je hodín?" Vlk sa otočíčelom k nim a povie napríklad: "Tri ...

Nácvičný diktát

hynúť, ohýbať, kyslá, chýba, týždeň, motýľ, mlynár, burgyňa, lyže, jaskyňa, zahynúť, orechy, kino, hymna, dýchať, zvony, mosty, kýchať Mlynár chystal múku. Starká piekl ...

Bábiky

Každé dieťa si prinesie svoju bábiku. V triede sa posadia do kruhu a po jednom rozprávajú o bábike, kedy je smutná, kedy je & ...

Vybrané slová

Líška zacítila korisť. Vybehla z kríčka, aby sa nasýtila. Pod brezami a osikami vyrastali maličké hríbiky. Hviezdoslav ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
reklama
© 2010-2020 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené