Hračky a darčeky
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Zverinec

Na papieriky napíšeme 3 až 4 mená zvierat (napríklad: kravy, kone...). Každý žiak si vytiahne jeden papierik. Ich úlohou je s previazanými očami vytvoriť stáda/kŕdle jedn ...

Vyjadrime sa nahlas

Všetci stoja v kruhu. Vedúci vyzve hráčov, aby vymysleli slovo, ktoré má mnoho samohlások. Prvý hráč slovo &sca ...

Zahrajme sa s epickou básňou

Najskôr si žiaci epickú báseň prečítajú. Potom tento dej spracujú ako povesť a pod. Následne ho zdramatizujú.

Hra na optimistov a pesimistov

Učiteľ rozdelí žiakov na optimistov a pesimistov. Určí tému rozhovoru a vyberie dvojicu žiakov - optimistu a pesimistu, ktorí majú z ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
PÁN VLK, KOĽKO JE HODÍN?

Zvolíme si vlka. "Vlk" sa obráti chrbtom k ostatným deťom, ktoré stoja za ním. Deti zvolajú: "Pán vlk, koľko je hodín?" Vlk sa otočíčelom k nim a povie napríklad: "Tri ...

Slovesá

Dedovia kosili veľké lúky. Stará mama navarila kapustové halušky, ktoré im po dlhej práci chutili. Sadli sme k stolu. Z jednej strany som sedel ja a z druhej mojej bratra ...

Nestrať loptu

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie. Precvičovnie schopností – zmysly, pamäť, orientácia. Rozvoj telesnej a pohybovej obl ...

Prázdninová doplňovačka

Mil-  star-  rodičia,

posielam pohľadnicu z letn-ch prázdnin. Je na nej  kriv- kopec, ale to nie je ten najv-š&sca ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené