Hračky a darčeky
reklama
obrázok obrázok
DIDAKTICKÉ HRY DRAMATICKÉ HRY
Búrka

Hráči sa postavia do kruhu. Sklonia hlavy a zavrú oči. Učiteľ začne hrou na telo napodobňovať poprchanie. Postupne sa začnú pridávať žiaci po pravej strane. Počúvajú sign ...

Na kráľa

Kráľ sa vrátil z boja porazený a s podráždenými nervami. Dvorania sú preto v jeho prítomnosti ticho, aby ho neru&scaro ...

Loptičky s menami

Cieľ: Žiak sa zoznámi so spolužiakmi, členmi skupiny, zapamätať si mená spolužiakov, pochopiť dôležitosť oslovovania sa menami.
Pomôcky: loptička na hádzanie
...

Svičíme nohami rukami

Žiaci ležia na boku, vrchnú nohu zdvíhajú čo najvyššie a potom ju zase položia späť. Cvičenie sa rozvíja tematicky: noha ...

HRY PRE PREDŠKOLÁKOV DIKTÁTY
KLOP, KLOP

Jedného žiaka pošleme za dvere. Pred vstupom do triedy musí zaklopať a svojím klopaním musí vyjadriť nejakú emóciu. Žiaci v triede hádajú akú náladu má klopajúci. ...

Mäkké spoluhlásky

Na oblôčik priletel vtáčik. Bol to čížiček. Šikovne poskakoval. Malý žiačik pozoroval vtáčika. Mal ostrý zobáčik a malé nožičky. Čížik sa mu páčil. Nechcel ho vyplašiť. O ...

Odkiaľ je tá vôňa?

Budeme potrebovať osviežovač vzduchu s intenzívnou vôňou (alebo gázu namočenú vo voňavke a pod...)

V tejto hre môžu byť deti roz ...

Doplňovací diktát

Doplňte do textu chýbajúce hlásky a interpunkčné znamienka:

Keď vstupujeme na pôdu Bratislav_ _lavného ...

OBRÁZKY OBRÁZKOVÉ HRY
MALOVANKY PREZENTACIE
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené