Hračky a darčeky
reklama

Didaktické hry

Žabia škola
sloh

Veková skupina: 7 – 9 rokov
Počet hráčov: 2 – 3 dvojice
Čas: 20 – 40 minút (Čas závisí od veku a náročnosti otázok.)

Cieľ
Kognitívny: žiak určuje zvieratá na základe opisu a naopak, dokáže ich opísať tak, aby spoluhráč na základe opísaných čŕt vedel zviera pomenovať
Komunikačný: žiak si rozvíja komunikačné zručnosti hovorenia a čítania s porozumením

Pomôcky a materiál
herný plán: lekná s číslami (1 – 8), 3 figúrky: farebné papierové žaby, zoznam hádaniek, zoznam zvierat na opis, indície na asociácie, 3 žetóny rôznych farieb, vrecúško na žetóny (Pokiaľ učiteľ nemá k dispozícii žetóny, môže použiť 3 vrchnáky z PET fliaš rôznej farby (modrá, červená, zelená) alebo figúrky z akejkoľvek spoločenskej hry.)

Postup
Učiteľ môže pri evokácii témy použiť napr. pieseň Žabia škola (Kolektív autorov. 1989. Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku. Bratislava: SPN, 1989, s. 144).

Na lavici alebo na zemi sú umiestnené lekná s číslami, ktoré postupujú od jednotky po osmičku, pričom najväčšie číslo (8) predstavuje rybník – cieľ. Každá dvojica žiakov si môže vybrať z farebných variácií žiab – figúrok, pomocou ktorých sa hráči pohybujú po dráhe – leknách. V hre nie je k dispozícii hracia kocka, ale hráči sa posúvajú po políčkach podľa toho, či odpovedia správne na položenú otázku. Každá otázka má hodnotu jedného alebo dvoch posunov vpred. Úlohu si nevyberajú sami, ale náhodným výberom farebného žetónu z vrecúška. Na jednotlivé otázky odpovedá vždy len jeden žiak z dvojice po vzájomnej dohode.
Úlohou hráčov v tejto hre je dostať sa po leknách až k rybníku, teda prvá dvojica, ktorá dosiahne lekno č. 8, sa stáva víťazom.

Červená – hádanky
Učiteľka prečíta hádanku obom žiakom, ktorí sa vzájomne poradia, a jeden z dvojice povie odpoveď. Je dobré stanoviť si časový limit. Pri správnej odpovedi sa žiaci posunú o 1 políčko vpred, pri nesprávnej odpovedi ostávajú stáť na príslušnom políčku do ďalšieho ťahu.
Zoznam hádaniek:
1. Bystré oko, mlsný jazyk, za myškou sa tíško plazí. Čo je to?
2. Dlhý zobák, dlhé nohy, vo vode si kráča. Rybku, žabku uloví si, aké je to vtáča?
3. Kabátik má pichľavý, schováva sa do trávy. Čo je to?
4. Nohy má lopaty, zobák má rohatý. Vo vode sa mága a hovorí gágá. Čo je to?
5. Keď sa pustí do orecha, len škrupinku z neho nechá. Čo je to?
6. Nohy nemá, chodiť môže, vie vyliezť aj z vlastnej kože. Čo je to?
7. Ktoré zviera má oči na chvoste?
8. Tenká ako nik, lezie cez chodník, urobila chybu, chytia na ňu rybu. Čo je to?
9. V blate rado vyváľa sa, čo je to za zviera? Predsa...
10. Z kvetu na kvet sadá, novú krásu hľadá. Čo je to?
11. Nemá husle ani slák, len to svoje kvaky-kvak. Čo je to?
12. Semienka si lúska, hopká po halúzkach. Čo je to?
13. Má strieborný kabát, iné nemá, má strieborný kabát a je nemá. Čo je to?
14. Maličký, usilovný je, bez rýľa tunel vyryje. Čo je to?
15. Pomaly sa k lesu vlečie, večera mu neutečie. Čo je to?
16. Po dedine chodí budík, ktorý ráno budí ľudí. Čo je to?
17. V každom dome tkáča majú, neplatia ho, nechovajú. A čo natká, dobráčisko, vyhodia mu na smetisko. Čo je to?
18. Pod jedľami, pod sosnami beží klbko s ihlicami. Čo je to?
19. Pod dverami od dvora býva malá potvora. Pohryzie raž, mak aj šaty, čiapky, kapce i kabáty, múku, mäso, starý plyš. Čo je to? No predsa...
20. Ide mu to ako-tak, ale vždy len naopak.
21. Jeho šťastie v poli rastie. Mrkva, repa, kapusta, všetko schrúma dopusta. Čo je to?
22. Ktorý vták má na chvoste raka?
23. Má to hlavu ako mačka, má to nohy ako mačka, má to chvost ako mačka a nie je to mačka. Čo je to?
24. Chodí, chodí a vždy je len doma. Čo je to?
25. Veľkú bradu mám, a nie som mudrc. Čo je to?
26. Šidlo po svete chodilo a sladkosť nosilo. Čo je to?
27. Bzučí, lieta po kuchyni, do všetkého strká nos, nájdeme ju v byte, v skrini, na čo sadne, to zašpiní, nevítaný je to hosť. Čo je to?
28. V bielom perí vodu čerí. A v zrkadle jazera dlhý krk si obzerá. Čo je to?
29. Rapoce, no nie je straka, vie, kde je aká mláka. Čo skáče a čo kváka, to sa ho veľmi ľaká. Kto pozná toho vtáka?
30. Ide pani po moste, periny má na chrbte, na bruchu aj na chvoste. Čo je to?
(Ž. Handzová: Dám ti hádanku)

Modrá – opis
Učiteľka zadá jednému z dvojice (žiakovi A) zviera a ten premyslí a uvedie päť indícií spoluhráčovi (žiakovi B) tak, aby uhádol, o aké zviera ide. V indíciách žiak A nesmie použiť koreň slova. Napr. pre slovo lev vymyslí indície: a) žije v africkej savane, b) je kráľom zvierat, c) má srsť, ktorá má farbu ako piesok, d) je o ňom natočený animovaný film a e) dokáže hlasno revať. Nemôže však použiť indíciu, napr. je o ňom natočený film Leví kráľ alebo jeho samica je levica a pod. Keď žiak B uhádne, dvojica získava prvý bod a bezprostredne pokračuje v ťahu. Ak žiak B neuhádne, dvojica nezískava žiadny bod, ale má právo v ťahu pokračovať. Žiaci si teraz vymenia úlohy, teda žiak B sa dozvie zviera a vytvára indície pre žiaka A. Keď žiak A uhádne dané zviera, dvojica získava druhý bod a ich ťah sa končí, pričom sa na hernom pláne posúvajú o dve políčka. Pokiaľ žiak A neuhádne, dvojici zostáva bod z prvého hádania, a teda sa na hernom pláne posunú o jedno políčko. Pokiaľ žiaci neuhádli ani jednu z možností, nezískavajú žiadne body a ostávajú stáť na príslušnom políčku.

Dvojice zvierat na opis:
1. medveď, had,
2. sliepka, mačka,
3. pes, myš,
4. klokan, delfín,
5. prasa, slon,
6. kohút, žirafa,
7. nosorožec, krt,
8. opica, potkan,
9. kôň, hroch,
10. lev, krava,
11. chobotnica, mucha,
12. komár, somár,
13. jeleň, zebra,
14. veverica, veľryba,
15. ľadový medveď, zajac,
16. tučniak, líška,
17. vlk, sova,
18. škrečok, medúza,
19. ježko, blcha,
20. netopier, žaba,
21. mravec, kačka,
22. motýľ, hus,
23. pavúk, koza,
24. ovca, včela,
25. pštros, lúčny koník,
26. chobotnica, chrúst,
27. slimák, sup,
28. koala, bocian,
29. chameleón, holub,
30. osa, rys.

Zelená – asociácie
Učiteľka prečíta dvojici žiakov indície a tí na ich základe hádajú zviera, ktorého sa týkajú. Odpoveď musí vysloviť jeden z dvojice po vzájomnej dohode.

Indície na asociácie:
1. voda, háčik, šupina, Vianoce, plutva;
2. Austrália, vajce, rýchly beh, dlhý krk, nevie lietať;
3. more, chápadlá, „atrament“, skala, noc;
4. noc, cicavec, krídla, jaskyňa, dlhé uši;
5. les, maliny, srsť, pazúry, Tatry;
6. svorka, noc, strach, mesiac, sivá srsť;
7. ľudia, odpadky, dlhý chvost, kanál, malé uši;
8. noc, hmyz, pichliače, klbko, výborný čuch;
9. lúka, les, jeseň, ruja, parohy,
10. sliz, pomalý pohyb, Francúzsko, ulita, záhrada;
11. noc, múdrosť, Harry Potter, strom, uši;
12. uši, Afrika a Ázia, cirkus, kel, lov;
13. púšť, zdochlina, vajce, perie, ostrý zobák;
14. more, cicavec, inteligencia, ústa ako zobák, plutva;
15. banán, škrekot, človek, strom, chvost;
16. jed, studené telo, terárium, koža, klbko;
17. sieť, nohy, lovec, mucha, kríž;
18. zem, slepota, lopatky, čuch, záhrada;
19. krv, uštipnutie, človek, pes, skok;
20. sieťka, kukla, kvet, cuciak, krídlo;
21. máj, bzukot, tykadlá, krovky, listy;
22. kráľ, púšť, mäso, hriva, rev;
23. krk, škvrny, rožky, Afrika, listy;
24. farba, terárium, oči, púšť, chvost;
25. chvost, rozprávka, šelma, sliepky, polia a lesy;
26. lúka, ďatelina, uši, Veľká noc, vlk;
27. košík, priateľ, kosť, mačka, slepec;
28. komín, dieťa, žaba, noha, klapot;
29. fúzy, Perzia, zrak, klbko, mlieko;
30. eukalyptus, spánok, Austrália, medveď, sivá srsť

Červená – hádanky
Kľúč: 1. mačka, 2. bocian, 3. ježko, 4. hus, 5. veverica, 6. had, 7. páv, 8. dážďovka, 9. prasa, 10. motýľ, 11. žaba, 12. veverica, 13. ryba, 14. krt, 15. slimák, 16. kohút, 17. pavúk, 18. jež, 19. myš, 20. rak, 21. zajac, 22. straka, 23. kocúr, 24. slimák, 25. cap, 26. včela, 27. mucha, 28. labuť, 29. bocian, 30. hus.

Zelená – asociácie
Kľúč: 1. ryba, 2. emu, 3. chobotnica, 4. netopier, 5. medveď, 6. vlk, 7. potkan, 8. jež, 9. jeleň, 10. slimák, 11. sova, 12. slon, 13. sup, 14. delfín, 15. opica, 16. had, 17. pavúk, 18. krt, 19. blcha, 20. motýľ, 21. chrúst, 22. lev, 23. žirafa, 24. chameleón, 25. líška, 26. zajac, 27. pes, 28. bocian, 29. mačka, 30. koala.

Rozprávanie s obrázkami
sloh

Pri téme Rozprávanie máme možnosť pracovať s rôznymi druhmi rozprávania. Osvedčilo sa mi rozprávanie s obrázkami, kde deti nielen píšu vtipné rozprávanie, napríklad rozvíjajú motívy rôznych rozprávok, ale niektoré slová dopĺňajú obrázkami.

Zhovárame sa
sloh

Žiaci dostanú za úlohu nájsť obrázok človeka s určitým výrazom tváre. Potom si ich nalepia do zošita, dokreslia bubliny a do bublín k obrázku napíšu myšlienku/y týchto ľudí. Starší žiaci sú už zručnejší, preto pracujú rýchlejšie a myšlienky sú zaujímavejšie.

Predstavy
sloh

Hra je založená na predstavách. Žiaci si predstavujú jeseň ako farebnú pani, a preto si predstavujú, akú podobu by mohla mať tá, ktorá v týchto dňoch vkročila do nášho kraja, ako kráča, ako vyzerá, aký má pohľad, aké má šaty, aký má klobúk, aký plášť, akú má obuv, na čo premieňa krajinu, ako sa preoblieka zo dňa na deň...

Ak príde zima, môžeme si predstaviť pani Zimu, jej správanie, oblečenie..., neskôr pani Jar a nakoniec letné obdobie.

Komu patrí znak?
sloh
Každý žiak si z papiera vystrihne znak a nakreslí naň niečo, čo ho charakterizuje. Potom učiteľ znaky pozbiera. Vyťahuje znak za znakom a pýta sa žiakov, či vedia, komu patrí. Svoje odpovede argumentujú. Napokon sa porozprávame o tom, čo druhého vystihuje.
Nakoniec píšeme charakteristiku seba alebo inej osoby z triedy.
Doplňovanie
sloh

Učiteľ si vopred pripraví zaujímavý príbeh /článok/ v ktorom podčiarkne slová, ktoré sa vyskytujú iba raz, a vypíše ich na kartičky, ktoré rozdá žiakom. Potom priemerným tempom začne čítať text. Žiaci jeho čítanie pozorne sledujú, aby dokázali vystihnúť miesto, keď bude nasledovať ich slovo,  pretože ho majú do učiteľovho čítania doplniť.

Zámok alebo mrakodrap
sloh

Učiteľka nakreslí na veľký baliaci papier siluetu zámku, alebo mrakodrapu. (Môžete si vytlačiť obrázok, ktorý sa nachádza pod didaktickou hrou.). Žiaci vytvoria dvojice. Ich úlohou je prísť na to, akú vlastnosť majú spoločnú (milota, pýcha, krása, usilovnosť...). Túto spoločnú vlastnosť nakreslia na farebný štvorček, ktorý bude predstavovať okno. Toto okno nakreslia do mrakodrapu (zámku). Potom sa dvojice vymenia a hľadajú ďalšie spoločné vlastnosti. Hra pokračuje až kým sa všetci žiaci nevystriedajú. Môžeme si vytvoriť buď jeden veľký mrakodrap (zámok) s malinkými okienkami, alebo mrakodrap (zámok) pre každého žiaka.

Príbeh plný mien
sloh

 Vymyslite príbeh,  aby v texte boli vložené rodné mená v rôznej podobe /aj domácke/.

Príklad: Jedného dňa SA MOji rodičia rozhodli, že pôjdeme do lesa. ZraZU ZAštekal pes. Uvidel bobra. Ale boBOR KAmsi zmizol. Pri vŕBE TAjím dych. Tam čaKÁ  MILé prekvapenie celú rodinu.  NO RAdosť trvá len chvíľu.

Príbeh z napísaných slov
sloh

Utvoríme päťčlenné skupiny.  Jeden v pätici napíše na lístok jedno podstatné meno, druhý prídavné meno, tretí sloveso, štvrtý príslovku a piaty ľubovoľný ohybný alebo neohybný slovný druh. Slová všetkých skupín napíšeme na tabuľu a tvoríme príbeh. Všetky slová zapracujeme do príbehu.

Príbeh z vylosovaných slov
sloh

Učiteľ/žiak vylosuje 10 obrázkov, ktoré sa upevnia na magnetickú tabuľu. Žiaci majú vytvoriť príbeh, aby v ňom boli použité slová zobrazené obrázkom, a to vo vylosovanom poradí. Príbeh môže byť vtipný. Nevylučuje sa ani absurdita. Pri tvorení viet sa nemôžu použiť ďalšie podstatné mená, iba ostatné slovné druhy, aby vety mali zmysel.

Obrázky: okno - včela. Kvet - uhorka - lietadlo - Afrika - batéria - ruža - Indián - bocian

Napr.: Keď som sa zobudil a pozrel som z okna, uvidel som včelu, ako si sadá na kvet uhorky. Zazrel som aj lietadlo. Možno letí do Afriky. Vtom som si uvedomil, že musím ísť kúpiť 9 voltovú batériu. Keď sa vrátim, polejem ruže a budem sa hrať s tým naším indiánom, alebo pôjdem pozrieť na bociany.

 /Žiacka práca, bez úpravy./

1 2 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené