Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

Vláčik motoráčik

Žiaci vytvoria jeden dlhý rad a chytia sa v páse. Začnú jazdiť po triede a vydávať sa rôznymy smermi. Pri tom hovoria napr.: "Ideme si, ideme si..." a vetu opakujú stále dookola.
Rušňovodič - učiteľka zvýši rýchlosť a mení sa aj preslov žiakov. Napr.: "Rýchlo cccc, rýchlo cccc..."
Z osobného vlaku sa stane rýchlik: "Už fičíme, už fičíme..."
Nakoniec vlak začne spomaľovať a vypúšťať paru, vlak zastavíme citoslovcom Čššššššš...

Ratmus jazyka

Učiteľka/matka ukazuje na jednotlivé predmety v triede/v miestnosti a deti po nej opakujú a zároveň vytlieskavajú rytmus ich názvov: sto-li-čka, pe-ri-na, lam-pa... Ak máme možnosť, využijeme Orfové nástroje alebo kuchynský riad (dve pokrievky, varešky...) a prehráme si s ich pomocou celé zariadenie miestnosti.

OBMENA: Vtlieskávanie predmetov zameníme za vytlieskávanie rytmu otázok a odpovedí. Napr. učiteľka sa spýta: "Ako-sa-vo-láš?", žiak odpovie: "Vo-lám-sa-Jur-ko." atď.

Hra rozvíja cit pre rytmus.

Stromčeky a vtáčiky

Táto hra je určená pre najmenších. Traja hráči sa zahrajú na stromy. V miestnosti sa postavia ďalej od seba. Ostatné deti sa hrajú na vtáčikov. Pri hudbe poletujú pomedzi stromy až kým hudba nestíchne. Vtedy zlietnu pod ten strom, ktorý práve rukou naznačuje sypanie semienok.

Domček

ÚČEL: Nežné dotýkanie tváre, rozvíjanie zmyslu pre humor.

POSTUP: Dieťa leží alebo sedí na kolenách tvárou k nám.

TEXT:
To je strecha, (Pohladíme čelo dieťaťa.)
to sú svetielka, (Dotkneme sa zľahka viečok.)
to sú perinky, (Pohladíme tvár.)
tu sú dvierka, (Ústa: otvoriť , zavrieť)
a kto chce navštíviť domček,
musí zazvoniť na tento zvonček, (Stlačíme zľahka nos.)
Cililing, cililing.

Čmuchy, čmuchy

ÚČEL: Uvedomovanie si jednotlivých častí tela a tváre v súvislosti s činnosťami, súbežný rozvoj reči a pohybov.

POSTUP: Dotýkame sa tela dieťaťa a predvádzame náznaky činností, o ktorých sa hovorí v texte riekanky. Hra končí zábavným oňuchávaním dieťaťa.

TEXT:
Paci, paci, pacičky,
to sú moje ručičky. (Učíme dieťa tlieskať.)
Ťapy, ťapy, ťapičky,
to sú moje nožičky. (Učíme dieťa kopať, t.j. odrážať nohamiod našich dlaní alebo dupať.)
Rúčky, aby robili,
nôžky, aby behali.
Očká, aby videli, (Pohladíme partie okolo očí, pozrieme sa zblízka dieťaťu do očí.)
ušká, aby počuli. (Dotyky uší)
Ústočká sú na papanie (Otvárame ústa, provokujeme dieťa k napodobňovaniu.)
a noštek čuchanie.
Čmuchy, čmuchy, čmuch. (Divoko čucháme na rôznych miestach nahého tela nášho dieťatka. Tak hlasno, aby čuchanie vyvolalo u dieťaťa reakciu smiechu.)

Skákaná

ÚČEL: Natriasanie na kolenách ako počiatok chôdze, pri väčších deťoch skákanie do rytmu.

POSTUP: Dieťa natriasame na kolenách alebo skáče.

TEXT:
Skáče žaba po blate,
kúpime jej na gate.
Na aké? Na také,
na zelené strakaté.

Vrana

ÚČEL: Rozvoj fantázie, jemnej motoriky ruky a reči, láskyplné ubezpečenie dieťaťa o našom vzťahu k nemu, posilňovanie citovosti a empatie.

POSTUP: Pravou rukou položíme dlaňou nahor, palce zľahka ohneme a spojíme. Z rúk vznikne podoba vtáka, ktorý môže voľne pohybovať krídlami.

TEXT:
Vrana letí
nemá deti (Pohybujeme prstami okrem palcov a predvádzame let vrany.)
My ich máme
ako smetí.
My ich máme
nepredáme, (Odmietavo krútime hlavou.)
dobre si ich
vychováme. (Dieťa pohojdáme, dáme mu pusu na čelo a stisneme v náručí apod.)

OBMENA: môžeme pridávať miesto vychováme ďalšie slovesa typu: pohojdáme, ovoniame, pobozkáme...

Piekly Kače koláče

ÚČEL: Koordinácia pohybov, rytmické tlieskanie, rozvíjanie zmyslu pre humor.

POSTUP: Posadíme si dieťa na kolená tvárou k sebe. Väčšie dieťa môže stáť. Dôležité je, aby dieťa malo stabilnú polohu a voľné ruky.

TEXT:
Jedna Kača, (Nastavíme natiahnutú dlaň, končeky prstov smerujú hore a lakeť dole.)
dve Kače (Nastavíme rovnakým spôsobom obe ruky.)
piekli spolu koláče. (Tlieskame spoločne s dieťaťom, do rytmu textu, naše obe dlane proti obom dlaniam dieťaťa.)
Jedna si ich chválila, (Tlieskame pravou dlaňou proti ľavej ruke dieťaťa, usmievame sa, k dlani nadšene privoniame.)
druhá si ich spálila. (Tlieskame ľavou dlaňou proti pravej dlani dieťaťa, na slovo „spálila“ sa zamračíme, dlaň odstrčíme
a dávame všemožne najavo, že sa nám „spálený koláč“ nepáči.)

Naša mačka strakatá

ÚCEL: Utváranie prvých predstáv o počtoch, posilňovanie pozitívneho vzťahu ku zvieratám, podporenie schopnosti empatie.

POSTUP: Odpočítavame prsty od palca po malíček.

TEXT:
Naša mačka strakatá (Pohladkáme palec.)
mala štyri mačatá
Prvé čierne, (Ukazovák)
druhé biele, (Prostredník)
tretie žlté roztomilé (Prstenník)
a to štvrté strakaté,
po mamičke okaté. (Malíček. Nasleduje jaho hladkanie sprevádzané citoslovcom: „mňau“.)

Tlčie bubeníček

ÚČEL: Pestovanie zmyslu pre humor, rozvíjanie rytmického citu a pohybovej tvorivosti.

POSTUP: Hra na bubnovanie majú radi skoro všetky deti. Bubnovať môžu nielen na detský bubon, ale aj na hrnce s varechou alebo na škatuľu. Mamička môže bubnovať dieťaťu i na holý zadoček.

TEXT:
Tlčie bubeníček,
tlčie na bubon
a zvoláva: „Chlapci,
baby poďte von. (Ukazovák „láka“ von.)
Na vojakov sa zahráme,
Meče, flinty, všetko máme,
Hola, hola beng,
všetci poďte sem!“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené