Hračky a darčeky
reklama

Hry pre predškolákov

Pomocníci

Veková skupina: predškoláci.

Cieľ: Triediť podľa určitých kriterií. Rozvíjať spoluprácu.

Pomôcky: misky, materiál na triedenie - fazuľka, gombíky, vystrihnuté farebné prúžky, geometrické tvary a podobne.

Postup: Deti rozdelíme do 4-6 členných skupín. Úlohou každej skupiny bude roztriediť pripravený materiál do misiek napr. jedna skupina má roztriediť fazuľku na bielu a strakatú , druhá má roztieriť kúsky papiera podľa farby, tretia skupinka tvary  - trojuholník a kruh a štvrtá gobíky podľa farieb... a podobne. Kto roztriedi ako prvý tak sa postaví a zároveň vyhráva.

Obmena: Deti sa posúvajú k úlohe, ktorú robili ich kamaríti. Tak si postupne vymenia úlohy a vyskúšajú činnoať svojich kamarátov z iných skupín.

Počítame s kačičkami

Cieľ hry: Postupne vytvárať predstavy o množstve priraďovaním predmetov.

Pomôcky: Kačka a 3 káčatká z celuloidu. Stavebnica.

Postup hry: Deti stavajú z kociek koryto potoka a púšťajú doň kačku s káčatkami. Učiteľka uvedie hru krátkou rozprávkou: "Bola jedna kačka a mala tri káčatká (postaví na stôl kačku s káčatkami). Jedno káčatko vzala Vierka (dá Vierke káčatko), druhé zobral Dušan (Dušan berie druhé káčatko), tretie Marienka (berie tretie káčatko). Kačka prišla k potoku a volá svoje detičky. "Káč-káč-káč." Pribehlo prvé káčatko, to ktoré mala Vierka (Vierka chytro kladie káčatko do potoka), potom pribehlo aj druhé, s ktorým sa hral Dušan. Koľko káčatiek sa vrátilo? "Dve," odpovedajú deti. Ale kačka znova volá: "Káč-káč-káč!" "Prečo toľko volá, deti?" "Pretože neprišli všetky, deti." "Káč-káč-káč," kričí kačka. Pribehlo ešte jedno káčatko (Marienka kladie na stôl káčatko). "Koľko káčatiek sa vrátilo, deti?" "Tri." "Sú už všetky káčatka?" "Všetky." teraz už kačka pláva vo vode so všetkými káčatkami.

K hre nájdete taktiež prezentáciu: www.akonaskolu.sk/index.php?sekcia=prezentacie&zaradenie=ms

Pláva loď

Cieľ: rozohriatie organizmu

Deti stoja na jednom konci miestnosti. Učiteľka povie: "Pláva Loď" Deti sa Pýtajú: "Čo nám vezie?"
Učitelka: "Vezie nám deti, ktoré vedia skákať ako zajace..."; "Vezie nám deti ,ktoré chodia ako mačičky...; medvede, vtáčiky, lietadlá, baletky na špičkách..."

Deti vykonávajú pohyb a prichádzajú ku pani učetelke a naspať sa vracajú na soje miesto.

Kto je pod dekou?

Cieľ: rozvíjanie pozornosti, spoznávenie kamarátov

Deti sedia v kruhu. Na môj pokyn si zatvoria oči. Kým majú deti oči zatvorené, jedno dieťa prykryjem dekou. Úlohou detí je zistiť, kto sa skrýva pod dekou. (Pri malých deťoch nechávam odkryté papučky alebo časť oblečenia. Nakoniec sa prikryjem ja.)

Prehadzovanie gúľ cez bránku

Cieľ hry: Upevňovať tvar gule pomocou taktilnopohybového analyzátora.

Pomôcky: Guľka, bránka 20-25 cm široká, 15-20 cm vysoká, pestro sfarbená. Zvonček zavesený do bránky.

Postup hry: Deti cielia guľou do bránky. Každá správne zakotúľaná guľa zapríčiňuje zvuk. Zvonček teda pomáha deťom kontrolovať, či je ich činnosť správna. Keď sa hry zúčastňuje viacero detí, učiteľka postaví viac bránok, alebo nechá deti kotúľať jedno dieťa za druhým. Záujem o hru sa zvyšuje tým, že učiteľka hodnotí šikovnosť a vytrvalosť detí.

Pomiešané obrázky

Ciele hry: Upevňovať a overovať u detí kultúrne a hygienické návyky.

Postup hry: Učiteľka zavesí na tabuľu veľký obraz dieťaťa, aké nemá byť, a deťom rozdá malé obrázky, na ktorých sú znázornené predmety dennej potreby. Deti hľadajú medzi svojimi obrázkami potrebný predmet, ktorý doplňujú veľký obraz. Pri odovzdávaní obrázku povedia učiteľke účel zobrazeného predmetu, napr. : " Tu je mydlo a kefa na umývanie." Alebo: " Tu je hrebeň pre dievčatko na česanie" a pod.

Povedz, čo počuješ

Ciele hry: Upevniť zvukovú orientáciu a zvukovoalnalytické vnímanie.

Postup hry: Hru možno uskutočniť na vychádzke. Učiteľka zastaví detí a prikáže zatvoriť oči a načúvať. Deti potom určujú, aké zvuky počuli ( pískanie vlaku, trúbenie auta, zvuk sirény, spev vtáka, šuchot lístia, žblnkot potôčika, rozhovor okoloidúcich a pod.)

Uhádnite, aká je to pesnička?

Ciele hry: Upevniť sluchovoanalytické vnímanie. Rozoznať ráz piesne ( smutná, veselá, pochodová ).

Postup hry: Učiteľka spieva alebo hra na hudobnom nástroji pieseň alebo hudobnú skladbu. Deti určujú, či bola veselá, smutná a pod.

Uhádnite a zaspievajte pesničku!

Ciele hry: Uvedomiť si a upevniť text a melódiu známych piesní. Cvičiť pohotovosť.

Postup hry: Učiteľka rozdelí deti do niekoľkých skupín. Každej skupine určí, o čom majú spievať. Napríklad: o slniečku, o makových slížoch, o húskach a daždi a pod. Deti premýšľajú, v ktorej piesni sa o určenej téme spieva. Keď sa dohovoria, prihlásia sa a celá skupina spieva. Skupiny spievajú v takom poradí, v akom sa prihlásili.

Vietor a vtáci

Ciele hry: Reagovať na slabé a silné tóny, rozoznávať ich.

Postup hry: Dievčatá predstavujú vtáčikov, chlapci vietor. Keď učiteľka zahrá tóny, začne fúkať vietor – prídu chlapci a vtáci – dievčatá sa učupia do hniezda. Keď učiteľka zahrá tiché tóny, vietor utíchne, chlapci sa ticho vzdialia a vtáci – dievčatá vyletujú zo svojich hniezd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené